Tarragonins i Tarragonines del món: Aicha El Gourgi, de l’Aliança Internacional Sense Fronteres pels Drets i les Llibertats

Tarragonins i Tarragonines del mónAicha El Gourgi, presidenta de l’Aliança Internacional Sense Fonteres pels Drets i les Llibertats. Des de que va arrencar al crisi pel coronavirus, aquesta ONG ha ajudat més de 900 families, portant-los aliments a través del voluntariat. 
Treballen pels drets i les llibertats, i també han aconseguit que el de Tarragona sigui un dels primers territoris on la comunitat musulmama ja pot enterrar els seus difunts al cementiri, seguint els ritus que marca l’islam.  

fuente: tarragonaradio.cat

link : https://www.tarragonaradio.cat/contingut/tarragonins_i_tarragonines_del_mon_aiche_el_gourgi_de_lalianca_internacional_sense_fronteres_pels_drets_i_les_llibertats/20907